Software

Software

MALÉ MOLEKULY

Compound Discoverer – objektový software pro identifikaci látek a interpretaci jejich fragmentací. Umožňuje i analýzu metabolitů a rozkladných produktů. Navazuje na oblíbený software Mass Frontier/MetWorks  a doplňuje ho.

Mass Frontier  - software pro management, evaluaci a interpretaci GC a LC hmotnostních dat.

MetWorks  - softwarový nástroj, který automatizuje akvizici, zpracování a report metabolických LC/MSn analýz.

ToxFinder/ToxID - software, který automatizuje LC-MS/MS toxikologický screening.

TraceFinder - software pro optimalizaci dat ve stopové analýze v potravinách.

SIEVE  - software pro diferenciální analýzu exprese analytů a jejich metabolitů.

QuickCalc - software, který usnadňuje evaluaci nových látek při vývoji léčiv.

QuickQuan - software pro automatizaci high-throughput analýz ve vývoji léčiv.

LC Quan  - kvantitativní software pro LC/MS 

Free Style – software pro flexibilní tvorbu uživatelských reportů a grafiky

 

PROTEOMIKA

Proteome Discoverer  - široká platforma pro kvalitativní a kvantitativní proteomiku.

SIEVE  - software pro diferenciální analýzu exprese proteinů, peptidů a metabolitů.

ProteinCenter - webový nástroj pro interpretaci proteomických dat.

PEAKS Studio - softwarová pomůcka pro de novo sekvenování,

Pinpoint  - software usnadňující optimalizaci experimentu v kvantitativní proteomice.

ProMass Deconvolution  - software pro automatickou dekonvoluci ESI hmotnostních spekter.

ProSightPC   - software for analýzu top-down, middle-down a bottom-up proteomických dat.

Pepfinder – automatická identifikace a relativní kvantifikace bioterapeutických proteinů a peptidů

BioPharmaFinder – kombinace dvou nástrojů pro mapování peptidů a kompletní charakterizaci bioterapeutických proteinů

 

GLYKOMIKA

SimGlycan – software pro identifikaci a relativní kvantifikaci glykanů

 

LIPIDOMIKA

LipidSearch – software pro automatickou identifikaci a relativní kvantifikaci lipidů.

 

OBECNÉ

Xcalibur 2.2 - software pro ovládání a analýzu dat všech chromatografů a hmotnostních spektrometrů produkce Thermo Fisher Scientific.

Chromeleon – datasystém pro kontrolu a vyhodnocení chromatografických a MS dat

ImageQuest 1.0.1 - software umožňující vizualizaci dat z MALDI imagingu a tvorbu dvou a tří dimensionálních molekulových obrazů z analyzované tkáně.

Více informací zde ...

Spectronex

Navštivte planetu Orbitrap
PlanetOrbitrap.com