Odkazy

Rozcestník na aplikační oblasti

 

Stránky zaměřené na přístroje

 

Odborné společnosti se kterými spolupracujeme


Další produkty Thermo Scientific v České republice

 
Biogen Praha  Molekulární biologie www.biogen.cz
Biomedica  Transplantační diagnostika (OneLabmda) www.biomedica.cz
EXBIO Olomouc  Koagulace www.exbio.com
Fisher scientific CZ Acros Organics, Fisher Bio Reagencie, Fisher chemikálie, Maybridge, Fisher Scientific www.thermofisher.cz
GeneTICA Molekulární biologie, proteinová biologie www.genetica.cz
Hukos  Přenosné analytické přístroje (XRF) www.hukos.cz
INOLAB Materiály a minerály (OES, XRF,EDX) www.inolab.cz
Lacomed BRAHMS  (Biomarkers Kryptor, PNS, PCT) www.lacomed.cz
Lachner Acros Organics, Fisher Bio Reagencie, Fisher chemikálie, Maybridge, Fisher Scientific www.lach-ner.com
Life Technologies  Life Science a aplikace (Biosciences, genetická analýza, Human Identification), Bioscience reagencie, přístroje a spotřební materiál pro proteinovou biologii, molekulární biologie, biologie a buněčná a zobrazovací analýza, Genetic Medical Applied Sciences, Medical Sciences, Ion Torrent, Humen Identification, Animal Health (Pierce, Fermentas, Finnzymes, Abgene, Gibco), Bioproduction www.lifetechnologies.com
LIMAG  Materiály a minerály (Gauging metals) www.limab.com
Medista Imunoanalýza návykových látek , Therapeutic Drug Monitoring, Immunosurpresanty (Indiko and Indiko Plus), MAS Quality Controls, Acrometrix www.medista.cz
MGP Molekulární spectroskopie (pouze Nanodrop) www.mgp.cz
  Infračervené a Ramanovy spektrometry s Fourierovou transformací, disperzní Ramanovy spektrometry www.nicoletcz.cz
Noack Veterinární produkty www.noack.cz
Oxoid CZ  Mikrobiologie (Remel, Oxoid, Thermo Scientific) www.thermoscientific.com/microbiology
Phadia  Phadia laboratorní systémy, ImmunoCAP, EliA www.thermofisher.com
Pragolab Kapalinová chromatografie, iontová chromatografie, plynová chromatografie, plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií, spotřební materiál pro chromatografii, prvková analýza, molekulární spektroskopie, reologie, viskozita a extruze, analýza pevných látek www.pragolab.cz
RMI           Přenosné analytické přístroje (Raman, NIR, FTIR) www.rmi.cz
Trigon Plus centrifugy, laminární boxy, mrazící, hlubokomrazící a chladíci boxy, cryosystémy, termostaty, CO2 termostaty, lyofilizátory, koncentrátory, mikroplate instrumentace,  readery, promývačky, plničky, elfo, pipety, spotřební plast www.trigon-plus.cz


Spectronex

Navštivte planetu Orbitrap
PlanetOrbitrap.com