MALDI

MALDI Orbitrap

MALDI je další možností pro modely LTQ Orbitrap XL a LTQ Orbitrap ELITE, která rozšiřuje spektrum aplikací o analýzu digestovaných proteinů, peptidů a posttranslačních modifikací. MALDI je dostupné ve dvou verzích: v klasické verzi s terčíkem (manuální dávkování) a nebo v automatizovaném uspořádání s LC (periodické dávkování eluentu z LC s následnou MALDI analýzou a softwarovou rekonstrukcí chromatogramu).

MALDI imaging, neboli hmotnostní zobrazování pomocí MALDI, poskytuje možnost vytvářet planární zobrazení molekul přímo z tkáňových řezů. MALDI imaging umožňuje identifikovat a lokalizovat nízké koncentrace peptidů, lipidů, farmaceutických látek a metabolitů přímo v tkáních.

MALDI i MALDI imaging benefitují z fyzikální podstaty Orbitrapu a excelují tak ve velkém lineárním dynamickém rozsahu v rámci jednoho spektra (přes 4 řády), vysokém rozlišení, přesném určení hmoty (pod 1 ppm s interní kalibrací), a možností tandemové MS (až MSˆ10).

Dostupné je i atmosferické MALDI jako přídavné zařízení ¨libovolného hmotnostního spektrometru se zdrojem Ion MAX (Orbitrapy, LIT), které lze libovolně měnit s ionizačními zdroji pro kapalinovou chromatografii (tj. ESI, nanoESI, APCI a APPI). Častým řešením bývá dodatečné zakoupení MALDI ke stávajícímu LC-MS Orbitrap systému.

Více informací zde ...Spectronex

Navštivte planetu Orbitrap
PlanetOrbitrap.com