ICP-MS/IRMS

ICP-MS/IRMS

ELEMENT 2

ELEMENT 2 je druhou generací ICP-HRMS systémů vyráběných firmou Finnigan v závodě v Brémách. Použitím HRMS sektorového analyzátoru je umožněna eliminace všech interferencí, které obvykle znemožňují analýzu, nebo snižují přesnost stanovení.

Více informací zde ...
NEPTUNE Plus

NEPTUNE Plus je rovněž ICP-HRMS systémem jako ELEMENT 2. Liší se obrácenou geometrií analyzátoru (ESA-magnet) a použitím multikolektoru jako detektoru. Umožňuje tedy velmi přesné měření poměru izotopů prvků po ionizaci v ICP zdroji.

Je třetí generací přístrojů pro tento typ analýz a vyznačuje se vysokou přesností a reprodukovatelností analýz a spolehlivostí. Díky vysokému rozlišení umožňuje eliminaci většiny interferujících iontů.

Více informací zde ...

IRMS

Delta V Advantage

Delta V Advantage je nový sektorový systém pro měření poměru isotopů 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S. Měření poměru H/D je nyní možné v "dual inlet" módu i v dynamickém módu měření. Systém vyniká vysokou citlivostí , monolitickým analyzátorem s fixním nastavením všech komponent iontové optiky. Zachován je i koncept, kdy všechny vakuové pumpy jsou umístěny uvnitř odhlučněné skříně systému. Celý systém tak hlučností nepřesahuje 50 dB. Výrobce dodává širokou škálu periferií pro nejrůznější typy měřených vzorků.

Více informací zde ...

Delta V Plus

Delta V Plus je vyšší verze předchozího systému se zvýšenou citlivostí. Může být osazen až 10 kolektory, což umožňuje pokrytí nejširší škály aplikací až do m/z 96.

Delta V Plus je zde vyobrazena s HPLC spojením IsoLink, na které byl firmě Thermo Elektron (Bremen) udělen patent. Toto spojení rozšiřuje možnosti IRMS analýzy i do oblasti HPLC

Více informací zde ...

MAT 253

Finnigan MAT 253 je MS systém pro IRMS poskytující nejvyšší přesnost a reprodukovatelnost pro měření poměru isotopů H/D, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S (from SO2 and SF6), 28Si/29Si stejně jako Ar, Kr a Xe. Představuje špičku ve své kategorii přístrojů.

Více informací zde ...


Triton Plus

Triton Plus je hmotnostní spektrometr nové koncepce pro multikolektorovou IRMS s termální ionizaci (TIMS). Poskytuje maximální přesnost při měření poměru isotopů prvků v pevných vzorcích.Tento systém nalezne využití například v geochemii a kosmickém či nukleárním výzkumu.

Více informací zde ...


Sektorové HRMS pro organickou analýzu

DFS

DFS je nový moderní sektorový systém s dvojitou fokusací (Double Focusing Sector, DFS), vysokým rozlišením a flexibilním uspořádáním iontového zdroje, který umožňuje použití všech spojení a ionizačních technik, běžně používaných v organické hmotnostní spektrometrii.

Jako komplet jsou dodávány systémy DFS Dioxin pro analýzu dioxinů, dibenzofuranů a dalších analytů v životním prostředí.

Více informací zde ...Spectronex

Navštivte planetu Orbitrap
PlanetOrbitrap.com