Firma


Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.
Slunečná 3239/27 (MAPA)
100 00 Praha 10
tel.: +420 - 274 820 377
fax: +420 - 274 820 322
e-mail: analyze.cz@thermofisher.com
IČO: 45270970
DIČ: CZ45270970

15. ledna 2007 se skupina SPECTRONEX, do které patří i SPECTRONEX Česká Republika, stala součástí společnosti Thermo Fisher Scientific, Inc. Tato akvizice je výsledkem delších úvah, kontaktů, jejichž závěrem bylo rozhodnutí, že integrace skupiny SPECTRONEX do struktur přinese Vám, našim zákazníkum, řadu výhod a umožní další růst a zlepšení našich služeb. Více zde ...

K datu 4. 8. 2009 se zápisem do obchodního rejstříku změnilo obchodní jméno společnosti ze Spectronex, spol. s r.o. na Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. Tato změna je v důsledku integračního procesu. Všechna dosavadní smluvní ujednání, obchodní podmínky, IČ, DIČ, adresa a kontakty zůstavají nezměněné. Mění se pouze fakturační adresa.

Výpis z aktuálního obchodního rejstříku.Spectronex

Navštivte planetu Orbitrap
PlanetOrbitrap.com