Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.

Logo TFS

Thermo Fisher Scientific je největší světový výrobce hmotnostních spektrometrů (MS) s kvadrupolovými analyzátory, iontovou pastí, trojitých kvadrupolů, orbitrapů, sektorových MS pro organickou i anorganickou analýzu. Tyto hmotnostní spektrometry jsou používány ve spojení s chromatografickým dělením jako LC/MS nebo GC/MS systémy, ale i samostatně jako vysokorozlišující organické sektorové analyzátory, systémy pro měření izotopických poměrů (IRMS), ICP-HRMS, ICP-MC-HRMS a další.

Pro spojení s MS dodáváme HPLC systémy Dionex Ultimate a Vanquish v různých konfiguracích: od isokratických po kvarternární gradientové, vysokotlaké RSLC systémy s pracovním tlakem až 1250 bar, nano HPLC či biokompatibilní systémy. Pro nano HPLC nabízíme i zajímavý systém nanoEASY. Námi dodávané hmotnostní spektrometry však můžeme spojit s HPLC systémy všech předních výrobců této instrumentace.

Dodávku HPLC nebo LC-MS systémů Vám doplníme o generátory plynů firmy Peak Scientific.

V oblasti ambientních ionizačních technik spolupracujeme s firmami IonSense a Prosolia. Dodáváme ionizační zdroje pro přímou analýzu povrchů při atmosferickém tlaku DART (Direct Analysis in Real Time), DESI (desorption electrospray) nebo AP-MALDI při atmosférickém tlaku.Spectronex

Navštivte planetu Orbitrap
PlanetOrbitrap.com